dijous, 28 de març del 2019

OFERTES LABORALS PER AL CENTRE LGTBI DE BARCELONA


OFERTES LABORALS PER AL CENTRE LGTBI DE BARCELONA


Degut a un error detectat en la convocatòria de les 3 places, s’obre un nou període de selecció fins el 25 d’abril per presentar candidatures. Consulteu les noves bases per a conèixer les noves condicions. Les persones que ja us havíeu presentat, si continueu estan interessades en les places, cal que ens confirmeu via correu electrònic. En aquest cas, no és necessari tornar a enviar el CV, però sí la confirmació que voleu que seguim considerant la vostra candidatura


1 plaça de psicòleg/psicòloga especialitzada en acompanyament a persones LGTBI i LGTBIfòbies.

La persona psicòloga del Centre LGTBI acompanya i realitza el tractament emocional de les persones i famílies que, per diferents factors, sol·liciten atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa i suport emocional per afavorir l’apoderament de les persones usuàries a l’hora d’abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que se’ls presenten. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb el cicle vital, qüestions personals/familiars i qüestions socio-culturals, i també casos de violències o discriminacions.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals:

Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament psicològic i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones i famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
 Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
 Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, accions comunitàries).

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en psicologia.
       Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones LGTBI i les especificitats de cada grup.
       Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol·licitats:
       Nivell C de català.
       Nivell mig anglès.

Experiència professional:
       Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicoterapeuta o psicòloga.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu LGTBI.
       Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona/família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.


Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 plaça d’advocat/advocada especialitzada en diversitat sexual, afectiva i de gènere per assessorament a persones LGTBI.


La persona advocada el Centre LGTBI orientarà legal i jurídicament a les persones usuàries en situacions de discriminació per LGTBI-fòfia o serofòbia, en aspectes relacionats amb el dret familiar, estrangeria, etc. i en consultes sobre l’àmbit laboral  (plans d’igualtat, discriminació en el lloc de feina, etc.). També assessorarà en els procediments administratius que poden ser d’interès de les persones trans.

La persona del servei d’assessorament legal i jurídic ha de poder resoldre consultes de caire general en relació a:

·Discriminació per LGTBI-fòbies, serofòbies i violències en relacions sexo-afectives LGTBI.
·Drets de famílies (matrimoni, adopció, tècniques de reproducció assistida, successions, divorci, etc.).
·Legislació laboral (drets laborals, discriminació i assetjament laboral, plans d’igualtat, etc.).
· Estrangeria (asil, refugi, tramitació, etc.).
·Tràmits administratius en relació a les persones trans (canvi de nom i sexe en el registre, en la targeta sanitària, etc.).

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament psicològic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

Funcions principals:

  Oferir l’assessorament especialitzat a la persona/família més adequat en cada cas.
 Compartir i coordinar-se amb l’equip d’atenció en relació als assessorament
  realitzats i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
  Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
Detectar quins recursos del Centre LGTBI o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
  Efectuar les derivacions a recursos especialitzats si s’escau.
   Acció grupal i comunitària (grups de formació, participació i accions comunitàries.

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en dret.
       Conèixer la legislació referent a les LGTBI-fòbies, delictes d’odi i per a la garantia de drets de les persones LGTBI.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats LGTBI.

Coneixements adicionals sol.licitats


       Nivell C de català.
       Nivell mig d’anglès.

Experiència professional:
       Experiència mínima de 3 anys en intervenció com a advocada.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’assessorament al col·lectiu LGTBI.
       Es valorarà experiència en l’assessorament a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o  a la família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 32,66 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 plaça de psicòleg/psicòloga especialitzada en assessorament a persones trans i intersex i famílies.La persona del servei d’assessorament a persones trans i intersex del Centre LGTBI acompanya emocionalment i ofereix recursos a persones trans i intersex i les seves famílies que, per diferents factors, sol·liciten assessorament psicològic en relació a qüestions relacionades amb la seva corporalitat, la seva identitat de gènere i el seu trànsit.El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa, des d’una visió desmedicalitzadora i despatologitzant afavorint l’empoderament i l’autoestima corporal de les persones trans.  A banda d’oferir informació sobre els recursos especialitzats de què disposen aquestes persones, la persona del servei realitza una important tasca de suport personal a través del counselling  per abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que es presenten a les persones.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb fet trans i intersex, i també casos de violències o discriminacions. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona. Tot i que aquest serà el seu principal àmbit d’intervenció, podrà dur a terme l’atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere d’altres col·lectius LGTBI, si s’escau, dins del seu horari d’atenció.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, assessorament psicològic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals:

         Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
         Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones trans i intersex i llurs famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
         Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
         Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
         Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
         Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
         Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
         Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, participació i accions comunitàries).

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en psicologia.
       Formació en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere acreditada.
       Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones trans.
       Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol.licitats:

       Nivell C de català.
       Castellà oral i escrit.
       Nivell mig anglès.

Experiència professional:

       Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicòloga.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu trans i intersex.
       Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o  a la família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org1 comentari:

  1. que ofertas de trabajo tiene? porque yo busco para auxiliar administrativo

    ResponElimina