dimecres, 18 de setembre del 2019

L'associació Gay Sitges Link s'incorpora a la Plataforma LGTBIcatAvui l'assemblea de la Plataforma LGTBIcat ha votat per unanimitat la incorporació del'associació Gay Sitges Link com a membre de la federació d'entitats. 

Gay Sitges Link (GSL) és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu connectar socialment i assistir a la comunitat LGTBI i LGTBI-friendly de Sitges - ja siguin residents o visitants - mitjançant diferents esdeveniments i projectes desenvolupat i coordinat exclusivament per voluntariat.


Amb aquesta nova incorporació ja són tretze les associacions que formen part de la Plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, que entre les seves fites, va ser promotora l'any 2013 de de donar nom de Glorieta de la transsexual Sònia al lloc al parc de la Ciutadella on una jove trans al 1991 va ser assassinada a mans d'uns 'skins'i es va aconseguir després d'anys de lluita, poder instal·lar una placa per recuperar la memòria històrica amb la seva vivència. També va ser la impulsora de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Actualment la Plataforma gestiona el Centre LGTBI de Barcelona mitjançant un conveni de gestió cívica amb l’Ajuntament de Barcelona.

La Plataforma LGTBIcat està formada a dia d'avui per: ACGIL, AMPGIL, CASAL LAMBDA, FAGC, FLG FAMÍLIES LGTBI, FUNDACIÓ ENLLAÇ, GAIS POSITIUS, GAYLESPOL, GAYS SITGES LINK, GENEREM, OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA, PANTERES GROGUES i STOP SIDA.


dilluns, 13 de maig del 2019

OFERTA LABORAL CENTRE LGTBI DE BARCELONA


El Centre LGTBI de Barcelona cerca un/una informador/a – dinamitzador/a

El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia. És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

-Serveis de primera atenció a persones i famílies:

- Informació i dinamització. Acollida personal i familiar. Assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals.

- Programes:

- Cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat i Centre de Documentació.

- Associacionisme:

- El Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.

Funcions principals del lloc de treball:

L’informador/a, dinamitzador/a és la primera imatge del Centre, facilita informació i assessorament de manera entenedora i dinàmica a qualsevol persona, família o col·lectiu, sobre recursos, serveis i activitats que ofereix el Centre.

Ha de practicar l’escolta activa per tal de determinar l’extensió del servei, si s’esgota en la informació donada o cal fer una derivació a altres serveis del Centre. 

Ha d’assegurar-se la capacitat de detectar la necessitat expressada per tal de poder fer una bona derivació que suposarà un itinerari en l’atenció a la persona usuària. Les derivacions aniran en funció de la temàtica expressada / detectada. 

En cas de dubte o de no aflorar la necessitat en aquest primer estadi derivarà al servei d’acollida personal i familiar a càrrec del treballador/a social del Centre.

Participarà en la dinamització del Centre en activitats que s’organitzaran de caire relacional i social i en el recull d’indicadors de gestió de les activitats.

Requeriments i competències:

-Titulació en ciències socials (Educador/a social, Treballador/a social,…).
-Imprescindible tenir coneixements, formació o experiència en temàtica LGTBI.
-Professional amb habilitats comunicatives i nocions de Counselling i escolta activa.
-Orientació a serveis a les persones i amb empatia.
-Nivell C de català.
-Imprescindible anglès parlat per atenció al públic.
-Coneixement exhaustiu del catàleg de serveis del Centre.
-Coneixement dels serveis municipals, d’altres administracions i d’entitats i col·lectius LGTBI.

- Tècnic/a polivalent, responsable de:

• Obertura i tancament del Centre.
• Control d’accessos.
• Obertura de fitxa per fer seguiment de la persona usuària i actualitzarà les bases de  dades i indicadors de gestió.
• Logística general del Centre.
• Control de sales i de maquinària.

Oferim:

- Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
- Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.
- Contracte laboral a jornada completa (horari a convenir segons necessitats del Centre).
- Tipus de contracte per obra i servei.
- Retribució segons conveni.
- Reportarà a l’equip directiu.
- Incorporació immediata.

Per participar en la convocatòria cal fer arribar el CV a seleccio@centrelgtbibcn.org

El termini de presentació de CV finalitza el dia 20 de maig de 2019

diumenge, 5 de maig del 2019

Comunicat de premsa en relació a les declaracions realitzades pel candidat de VOX a l’alcaldia de Barcelona


Comunicat de premsa en relació a les declaracions realitzades pel candidat de VOX a l’alcaldia de Barcelona

Davant de les declaracions realitzades per Ignacio Garriga, candidat de VOX a l’alcaldia de Barcelona, en què reclama la “supressió” del Centre LGTBI de Barcelona, la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, com a entitat gestora de l’equipament, referma el seu compromís per la continuïtat de l’espai i la lluita pels drets LGTBI. 

Segons Quim Roqueta, president de la Plataforma, el Centre LGTBI és un dret aconseguit pel moviment LGTBI de la ciutat després de dècades de lluita i reivindicació. “Amb l’obertura del Centre, Barcelona s’ha situat com una de les ciutats més obertes i democràtiques del món, seguint el model de grans capitals com Nova York o Amsterdam, que compten amb espais similars”, ha precisat. 

Tres mesos després de la seva obertura, el Centre LGTBI ha esdevingut un punt de trobada i reflexió sobre diversitat sexual i de gènere per a tota la ciutadania. Des del passat 19 de gener, milers de persones han visitat l’equipament, participat de les seves activitats i fet consultes al Servei d’Informació i Dinamització del Centre. A la vegada, el Servei d’Acollida ha donat resposta a un centenar de casos, tant a nivell individual, com grupal i familiar. 

El Centre LGTBI s’ha convertit en referència per a les persones LGTBI de la ciutat de Barcelona a l’hora de denunciar delictes d’odi i casos d’LGTBI-fòbies. Aquest mateix cap de setmana, per exemple, el Centre i les seves entitats residents han donat resposta a un jove arran d’una agressió verbal patida en un local de pública concurrència al barri de Sant Antoni. “El Centre és un nou referent per a les persones LGTBI, que ara disposen d’un espai d’acollida i atenció des d’on poden rebre informació, acompanyament i assessorament, i un fàcil accés als diferents serveis de l’administració local i les entitats, precisa Roqueta. 

La major federació d’entitats LGTBI de Catalunya

La Plataforma LGTBI de Catalunya agrupa dotze entitats LGTBI del territori, incloent-hi els grups i associacions deganes del moviment, amb més de quaranta anys d’experiència en l’atenció a les persones LGTBI. “Les entitats de la Plataforma, siguin o no residents al Centre, tenen anys de trajectòria a les seves esquenes i un bagatge inqüestionable”, ha respost Roqueta a les declaracions del candidat de VOX. “Ni som organitzacions supèrflues, ni carents d’impacte. Vam aconseguir, entre altres mesures, l’aprovació de la Llei contra la LGTBI-fòbia a Catalunya, l’any 2014. I, per descomptat, tenim ideologia: la que combat l’odi, el feixisme i l’LGTBI-fòbia”.

dijous, 28 de març del 2019

OFERTES LABORALS PER AL CENTRE LGTBI DE BARCELONA


OFERTES LABORALS PER AL CENTRE LGTBI DE BARCELONA


Degut a un error detectat en la convocatòria de les 3 places, s’obre un nou període de selecció fins el 25 d’abril per presentar candidatures. Consulteu les noves bases per a conèixer les noves condicions. Les persones que ja us havíeu presentat, si continueu estan interessades en les places, cal que ens confirmeu via correu electrònic. En aquest cas, no és necessari tornar a enviar el CV, però sí la confirmació que voleu que seguim considerant la vostra candidatura


1 plaça de psicòleg/psicòloga especialitzada en acompanyament a persones LGTBI i LGTBIfòbies.

La persona psicòloga del Centre LGTBI acompanya i realitza el tractament emocional de les persones i famílies que, per diferents factors, sol·liciten atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa i suport emocional per afavorir l’apoderament de les persones usuàries a l’hora d’abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que se’ls presenten. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb el cicle vital, qüestions personals/familiars i qüestions socio-culturals, i també casos de violències o discriminacions.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals:

Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament psicològic i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones i famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
 Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
 Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, accions comunitàries).

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en psicologia.
       Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones LGTBI i les especificitats de cada grup.
       Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol·licitats:
       Nivell C de català.
       Nivell mig anglès.

Experiència professional:
       Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicoterapeuta o psicòloga.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu LGTBI.
       Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona/família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.


Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 plaça d’advocat/advocada especialitzada en diversitat sexual, afectiva i de gènere per assessorament a persones LGTBI.


La persona advocada el Centre LGTBI orientarà legal i jurídicament a les persones usuàries en situacions de discriminació per LGTBI-fòfia o serofòbia, en aspectes relacionats amb el dret familiar, estrangeria, etc. i en consultes sobre l’àmbit laboral  (plans d’igualtat, discriminació en el lloc de feina, etc.). També assessorarà en els procediments administratius que poden ser d’interès de les persones trans.

La persona del servei d’assessorament legal i jurídic ha de poder resoldre consultes de caire general en relació a:

·Discriminació per LGTBI-fòbies, serofòbies i violències en relacions sexo-afectives LGTBI.
·Drets de famílies (matrimoni, adopció, tècniques de reproducció assistida, successions, divorci, etc.).
·Legislació laboral (drets laborals, discriminació i assetjament laboral, plans d’igualtat, etc.).
· Estrangeria (asil, refugi, tramitació, etc.).
·Tràmits administratius en relació a les persones trans (canvi de nom i sexe en el registre, en la targeta sanitària, etc.).

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament psicològic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

Funcions principals:

  Oferir l’assessorament especialitzat a la persona/família més adequat en cada cas.
 Compartir i coordinar-se amb l’equip d’atenció en relació als assessorament
  realitzats i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
  Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
Detectar quins recursos del Centre LGTBI o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
  Efectuar les derivacions a recursos especialitzats si s’escau.
   Acció grupal i comunitària (grups de formació, participació i accions comunitàries.

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en dret.
       Conèixer la legislació referent a les LGTBI-fòbies, delictes d’odi i per a la garantia de drets de les persones LGTBI.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats LGTBI.

Coneixements adicionals sol.licitats


       Nivell C de català.
       Nivell mig d’anglès.

Experiència professional:
       Experiència mínima de 3 anys en intervenció com a advocada.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’assessorament al col·lectiu LGTBI.
       Es valorarà experiència en l’assessorament a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o  a la família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 32,66 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 plaça de psicòleg/psicòloga especialitzada en assessorament a persones trans i intersex i famílies.La persona del servei d’assessorament a persones trans i intersex del Centre LGTBI acompanya emocionalment i ofereix recursos a persones trans i intersex i les seves famílies que, per diferents factors, sol·liciten assessorament psicològic en relació a qüestions relacionades amb la seva corporalitat, la seva identitat de gènere i el seu trànsit.El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa, des d’una visió desmedicalitzadora i despatologitzant afavorint l’empoderament i l’autoestima corporal de les persones trans.  A banda d’oferir informació sobre els recursos especialitzats de què disposen aquestes persones, la persona del servei realitza una important tasca de suport personal a través del counselling  per abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que es presenten a les persones.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb fet trans i intersex, i també casos de violències o discriminacions. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona. Tot i que aquest serà el seu principal àmbit d’intervenció, podrà dur a terme l’atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere d’altres col·lectius LGTBI, si s’escau, dins del seu horari d’atenció.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, assessorament psicològic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals:

         Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
         Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones trans i intersex i llurs famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
         Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
         Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
         Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
         Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
         Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
         Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, participació i accions comunitàries).

Requeriments i competències:

Coneixements:
       Titulació en psicologia.
       Formació en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere acreditada.
       Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones trans.
       Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
       Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol.licitats:

       Nivell C de català.
       Castellà oral i escrit.
       Nivell mig anglès.

Experiència professional:

       Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicòloga.
       Es valorarà experiència en llocs similars.
       Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu trans i intersex.
       Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències:
       Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona o  a la família.
       Iniciativa i autonomia.
       Capacitat de treball en equip.
       Capacitat d’organització.
       Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
       Flexibilitat.
       Gestió del canvi.

Altres:
       Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
       Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim:

       Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
       Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
       Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
       Incorporació prevista: maig 2019.

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org